Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ για Καταναλωτές Καλωσήρθατε στην Ιστοσελίδα μας! Ελπίζουμε να απολαύσετε τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ (εφεξής η “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ”) δεσμεύεται να διατηρήσει σχέση εμπιστοσύνης με τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας. Οι παρακάτω όροι διέπουν την από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας. 1. Επιτρεπόμενη χρήση Μπορείτε να εξερευνήσετε ελεύθερα την Ιστοσελίδα μας και, όπου αυτό είναι δυνατό, να συνεισφέρετε υλικό σε αυτήν, όπως ερωτήσεις, αναρτήσεις και περιεχόμενο πολυμέσων (πχ. φωτογραφίες, βίντεο). Εντούτοις, η χρήση της Ιστοσελίδας και η ανάρτηση υλικού σε αυτήν θα πρέπει να μην είναι παράνομη ή προσβλητική . Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε: (α) να μην παραβιάζετε το δικαίωμα τρίτου προσώπου στην ιδιωτικότητά του ∙ (β) να μην προσβάλλετε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας ∙ (γ) να μην κάνετε δηλώσεις οι οποίες είναι δυσφημιστικές (συμπεριλαμβανομένων και δηλώσεων κατά της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ), συνδέονται με πορνογραφία, είναι ρατσιστικής ή ξενοφοβικής φύσης, προωθούν το μίσος ή παρακινούν σε βία ή αναταραχές ∙ (δ) να μην αναρτάτε αρχεία τα οποία εμπεριέχουν ιούς ή δύνανται να προκαλέσουν προβλήματα ασφαλείας, ή (ε) να μην θέτετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κίνδυνο την ακεραιότητα της Ιστοσελίδας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ είναι σε θέση να αφαιρέσει οποιαδήποτε περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα το οποίο κατά την άποψή της μπορεί να είναι παράνομο ή προσβλητικό. Σε περίπτωση υποστήριξης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ ή/και των προϊόντων της από τρίτους έναντι ανταλλάγματος η σχέση αυτή θα δηλώνεται με σαφήνεια στο κοινό. 2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Η Δήλωση Ιδιωτικότητας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ εφαρμόζεται σε κάθε προσωπικό δεδομένο ή υλικό που μοιράζεστε στην παρούσα Ιστοσελίδα. 3. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 3.1.Υλικό που παρέχεται από τη ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ: Όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και σημάτων, σε υλικό δημοσιοποιημένο από τη ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ ή για λογαριασμό της στην Ιστοσελίδα (πχ. κείμενο και εικόνες) είναι ιδιοκτησία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ ή των αδειούχων της. Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ για Καταναλωτές: Μπορείτε να αναπαράγετε αποσπάσματα από την Ιστοσελίδα για προσωπική ιδιωτική χρήση (δηλαδή για μη εμπορική χρήση) εφόσον τα διατηρείτε άθικτα και σέβεστε όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία δύναται να συνοδεύει το εν λόγω υλικό (πχ. © 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ). 3.2. Υλικό που παρέχεται από Εσάς: Δηλώνετε και εγγυάστε στη ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ ότι είστε είτε ο δημιουργός του υλικού που συνεισφέρετε στην παρούσα Ιστοσελίδα, είτε έχετε αποκτήσει τα σχετικά δικαιώματα (δηλαδή, έχετε λάβει άδεια από τον δικαιούχο) και είστε έτσι σε θέση να συνεισφέρετε το εν λόγω υλικό (πχ. φωτογραφίες, βίντεο, μουσική) στην Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε ότι το υλικό που συνεισφέρετε θα τύχει χειρισμού σαν μη εμπιστευτική πληροφορία και χορηγείτε στη ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ μία δωρεάν, διαρκή και παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιεί (συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης, αναπαραγωγής, διαβίβασης, δημοσίευσης ή μετάδοσης) το υλικό που παρέχετε για σκοπούς που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ δύναται να αποφασίσει ελεύθερα για το κατά πόσο θα κάνει χρήση του εν λόγω υλικού ή όχι και ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ μπορεί να έχει ήδη παράξει παρόμοιο υλικό ή να έχει αποκτήσει τέτοιο υλικό από άλλες πηγές, περίπτωση κατά την οποία όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο υλικό αυτό παραμένουν στη ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ και στους αδειούχους της. 4. Ευθύνη Αν και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια και πληρότητα του υλικού που περιέχεται στην Ιστοσελίδα μας και να αποφύγει προβλήματα προσβασιμότητας σε αυτήν, δεν είμαστε υπεύθυνοι για ανακριβείς πληροφορίες, προβλήματα στην πρόσβαση, διακοπή λειτουργίας ή άλλα γεγονότα τα οποία ενδέχεται να σας προξενήσουν άμεση (πχ. βλάβη του υπολογιστή) ή έμμεση (π.χ. διαφυγόντα κέρδη) ζημία. Η πρόσληψη και χρήση του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει συνδέσμους προς ιστότoπους τρίτων. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ δεν έχει έλεγχο επί των ιστοτόπων που ανήκουν σε τρίτους, δεν τους υποστηρίζει απαραίτητα και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτούς, αναφορικά με το περιεχόμενό τους την εγκυρότητα και τη λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, σας καλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τα νομικά σημειώματα των εν λόγω ιστοτόπων τρίτων καθώς και να είστε ενημερωμένοι για τις όποιες αλλαγές σε αυτές. Ενδέχεται να είστε διαχειριστής ενός τρίτου ιστοτόπου και να επιθυμείτε να εισάγετε σύνδεσμο προς την παρούσα Ιστοσελίδα. Σε αυτή την περίπτωση, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ δεν αντίκειται σε μία τέτοια ζεύξη εφόσον χρησιμοποιείτε το ακριβές URL της αρχικής σελίδας της παρούσας Ιστοσελίδας (πχ. απαγορεύεται η «βαθειά ζεύξη») και δεν προβάλλετε με οποιοδήποτε Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ για Καταναλωτές τρόπο ότι σχετίζεστε με ή στηρίζεστε από τη ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ζεύξη τύπου «framing» ή παρόμοιες πρακτικές, και πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο σύνδεσμος προς την Ιστοσελίδα ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο. 5. Επικοινωνήστε μαζί μας Διαχειριστής της Ιστοσελίδας είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ , 5ο χλμ Τρικάλων – Πύλης, Τρίκαλα, 42100. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας (i) μέσω email στο [email protected] (ii) τηλεφωνικώς στο 8005005000 (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ) και από κινητό στο 2431061222 (iii) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ Ελλάς, 5ο χλμ Τρικάλων – Πύλης, Τρίκαλα, 42100. 6. Τροποποιήσεις Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους παρόντες όρους χρήσης. Παρακαλούμε, ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες. 7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε χρήστες που προέρχονται μόνο από την Ελλάδα. H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα και το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας θα είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα σε τοποθεσίες διαφορετικές από την Ελλάδα. Εσείς και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση ή διένεξη σχετική με την Ιστοσελίδα θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών, Ελλάδα. Copyright © Μαϊος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ